artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Przyrów za 2022 rok

artykuł nr 2

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Przyrów za 2021 rok

artykuł nr 3

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Przyrów za 2020 rok

artykuł nr 4

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Przyrów za 2019 rok

artykuł nr 5

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Przyrów za 2018 rok