artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe Gminy Przyrów za 2020 rok

artykuł nr 2

Sprawozdanie finansowe Gminy Przyrów za 2019 rok

artykuł nr 3

Sprawozdanie finansowe Gminy Przyrów za 2018 rok