artykuł nr 1

Informacja o wykonaniu budżetu w 2016 r.

Informacja Wójta Gminy Przyrów wynikająca z art. 37 ust.1 pkt 2 Ustawy o Finansach Publicznych
artykuł nr 2

Uchwała Nr 4200/VII/63/2017 VII Składu...

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów sprawozdaniua z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
artykuł nr 3

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok oraz informacja o stanie mienia Gminy Przyrów

artykuł nr 4

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu

Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2016 r. wynikająca z art. 37 Ustawy o Finansach Publicznych.
artykuł nr 5

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2016 r. wynikająca z art. 37 Ustawy o Finansach Publicznych.