artykuł nr 1

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za...

Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
artykuł nr 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przyrów...

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przyrów za 2013 rok.
artykuł nr 3

Informacja Wójta Gminy Przyrów

Informacja Wójta Gminy Przyrów wynikająca z art. 37 ust.1 pkt 2 Ustawy o Finansach Publicznych.
artykuł nr 4

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przyrów za...

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przyrów za IV kwartał 2013 r.
artykuł nr 5

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przyrów za...

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przyrów za III kwartał 2013 r.