artykuł nr 1

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za...

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok
artykuł nr 2

Informacja dotycząca wykonania budżetu w 2012 roku.

Załączniki:
Informacja462 KB
artykuł nr 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przyrów za rok 2012 przedstawione zostało Zarządzeniem Wójta Gminy Nr Or.0050.17.2013 z dnia 25 marca 2013 r.
artykuł nr 4

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przyrów za...

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przyrów za 4 kwartał 2012 r.
artykuł nr 5

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przyrów za...

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Przyrów za 3 kwartał 2012 r.