artykuł nr 1

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za...

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok.
artykuł nr 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przyrów za rok 2011 przedstawione zostało Zarządzeniem Wójta Gminy nr 27/2011 z dnia 27 marca 2012

artykuł nr 3

Informacja o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2011

Informacja o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011 r oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury została ogłoszona Zarządzeniem Wójta nr 0050.51.2012 z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Treść zarządzenia tutaj


artykuł nr 4

Informacja o wykonaniu budżetu za pierwszy kwartał 2011

Załączniki:
Informacja75 KB
artykuł nr 5

Budżet Gminy Przyrów na rok 2011

Budżet Gminy Przyrów na rok 2011 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr 14/III/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Treść uchwały z załącznikami dostępna tutaj