artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przyrów za rok 2009 przedstawione zostało Zarządzeniem Wójta Gminy nr 12/2010. Treść zarządzenia tutaj
 

artykuł nr 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przyrów za I półrocze 2009 r. przedstawione zostało Zarządzeniem Wójta Gminy nr 50/2009. Treść zarządzenia tutaj
 

artykuł nr 3

Budżet Gminy Przyrów na rok 2009

Budżet Gminy Przyrów na rok 2009 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr 105/XVII/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. Treść uchwały z załącznikami dostępna tutaj