artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu

artykuł nr 2

Budżet Gminy Przyrów na rok 2007

Budżet Gminy Przyrów na rok 2007 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr 22/V/07. Uchwały z załącznikami dostępna tutaj