artykuł nr 1

Budżet Gminy Przyrów na rok 2004

Budżet Gminy Przyrów na rok 2004 został uchwalony na mocy Uchwały Rady Gminy Przyrów nr  60/XI/04 z dnia 30 marca 2004 r. Treść uchwały