artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2005

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/14/06 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.
artykuł nr 2

Zmiany w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/66/05 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok
artykuł nr 3

Zmiany w budżecie gminy na 2005 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/65/05 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Nr 87/XVI/04 na 2005 rok.
artykuł nr 4

Zmiany w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/64/05 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok.
artykuł nr 5

Zmiany w budżecie gminy na 2005 rok

Uchwała Rady Gminy nr 123/XXII/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.