artykuł nr 1

Uchwała Nr XXI/140/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 6 maja 2021 roku

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie.

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXI/139/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 6 maja 2021 roku

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przyrów na rok szkolny 2021/2022.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXI/138/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 6 maja 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie.