artykuł nr 1

Uchwała Nr XV/105/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie podjęcia przez Gminę Przyrów działalności w zakresie telekomunikacji.

Załączniki:
Uchwała Nr XV/105/2020219 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XV/104/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2021 rok.

Załączniki:
Uchwała Nr XV/104/2020272 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XV/103/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Przyrów.

Załączniki:
Uchwała Nr XV/103/2020224 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XV/102/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie uchylenia Uchwały nr XIII/82/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 21.04.2020.

Załączniki:
Uchwała Nr XV/102/2020103 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XV/101/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym.

Załączniki:
Uchwała Nr XV/101/2020133 KB