artykuł nr 1

Uchwała Nr XIV/98/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego „Stawki”.

Załączniki:
Uchwała Nr XIV/98/2020110 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XIV/97/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Przyrów.

Załączniki:
Uchwała Nr XIV/97/2020125 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XIV/96/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przyrów na rok szkolny 2020/2021.

Załączniki:
Uchwała Nr XIV/96/2020108 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XIV/95/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Przyrów instrumentem płatniczym.

Załączniki:
Uchwała Nr XIV/95/2020111 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XIV/94/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie.

Załączniki:
Uchwała Nr XIV/94/2020724 KB