artykuł nr 1

Uchwała Nr IX/55/2019

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie