artykuł nr 1

Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący:Elżbieta Ślęzak-Zawadzka
Zastępca Przewodniczącego:Wiesław Stanuchiewicz
Sekretarz:Arkadiusz Różycki
Członkowie:Maria Wiśniewska
Jarosław Nabiałek