artykuł nr 1

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący:Maria Wiśniewska
Zastępca Przewodniczącego:Grzegorz Adamus
Sekretarz:Elżbieta Ślęzak-Zawadzka
Członkowie:Mirosław Hamerla
Bartłomiej Bochenek
artykuł nr 2

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Załączniki:
Regulamin Komisji Rewizyjnej54 KB