artykuł nr 1

Skład osobowy Komisji do spraw Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

Przewodniczący:Władysław Nowak
Zastępca Przewodniczącego:Ewa Żmuda
Sekretarz:Karol Auguściak
Członkowie:Seweryn Młynarczyk
Maria Stępień