artykuł nr 1

Skład osobowy Komisji do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Przewodniczący:Wiesław Stanuchiewicz
Zastępca Przewodniczącego:Bartłomiej Bochenek
Sekretarz:Barbara Wierciochowicz
Członkowie:Arkadiusz Różycki
Władysław Nowak
Seweryn Młynarczyk
Karol Auguściak
Andrzej Różycki