artykuł nr 6

Uchwała Nr II/12/2018

w sprawie uchwalenia dotacji przedmiotowej
artykuł nr 7

Uchwała Nr II/11/2018

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
artykuł nr 8

Uchwała Nr II/10/2018

w sprawie zmian w budżecie
artykuł nr 9

Uchwała Nr II/9/2018

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Przyrów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
artykuł nr 10

Uchwała Nr II/8/2018

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Przyrów