artykuł nr 1

Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2018 - 2023