artykuł nr 1

Uchwała Nr XX/153/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
artykuł nr 2

Uchwała Nr XX/152/2017

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Leśnej w miejscowości Sygontka w gminie Przyrów
artykuł nr 3

Uchwała Nr XX/151/2017

w sprawie zmian w budżecie
artykuł nr 4

Uchwała Nr XX/150/2017

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej