artykuł nr 1

Uchwała Nr VIII/58/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
artykuł nr 2

Uchwała Nr VIII/57/2015

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
artykuł nr 3

Uchwała Nr VIII/56/2015

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przyrów nr IV/17/2015 z 10 marca 2015r.w sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości
artykuł nr 4

Uchwała Nr VIII/55/2015

w sprawie: zatwierdzenia i przyjęcia do wdrażania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przyrów 2015 -2020”