artykuł nr 1

Uchwała Nr III/13/2015

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Przyrów do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Przyrów a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Północnego Województwa Śląskiego