artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Pani Barbary Wierciochowicz