artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Pana Wiesława Stanuchiewicz