artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Pani Bożeny Miedzińskiej