artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Pana Ryszarda Kolan