artykuł nr 1

Uchwała nr 31/III/03

W sprawie upoważnienia do zawarcia porozumienia z Gminą Dąbrowa Zielona dotyczącego współfinansowania części inwestycji p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią ścieków w miejscowościach Przyrów, Aleksandrówka, Św. Anna"
artykuł nr 2

Uchwała nr 30/III/03

W sprawie utworzenia środków specjalnych przy Gimnazjum im. Władysława St. Reymonta w Przyrowie
artykuł nr 3

Uchwała nr 29/III/03

W sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji Inwentaryzacyjnej
artykuł nr 4

Uchwała nr 28/III/03

W sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów
artykuł nr 5

Uchwała nr 27/III/03

W sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pzryrowie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej
Dostępne kategorie:
Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2002 r.
Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 11 grudnia 2002 r.
Uchwały 3 sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2003 r.
Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2003 r.
Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2003 r.
Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2003 r.
Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 11 września 2003 r.
Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2003 r.
Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2003 r.
Uchwały 10 Sesji Rady Gminy z dnia 2 marca 2004 roku
Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2004 roku
Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2004 roku
Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2004 roku
Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 23 października 2004 roku
Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2004 roku
Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2004 roku
Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2005 r.
Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2005 r.
Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2005 r.
Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2005 r.
Uchwały 21 Sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r.
Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 r.
Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r.
Uchwały 24 Sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2006 r.
Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r.
Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2006 r.
Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2006 r.