artykuł nr 51

Zarządzenie Nr Or.0050.50.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie
artykuł nr 52

Zarządzenie Nr Or.0050.49.2017

w sprawie zmian w budżecie gminy
artykuł nr 53

Zarządzenie Nr Or.0050.48.2017

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przyrowie
artykuł nr 54

Zarządzenie Nr Or.0050.47.2017

w sprawie nabycia nieruchomości
artykuł nr 55

Zarządzenie Nr Or.0050.46.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie
Dostępne kategorie:
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017