artykuł nr 46

Zarządzenie Nr Or.0050.55.2017

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
artykuł nr 47

Zarządzenie Nr Or.0050.54.2017

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
artykuł nr 48

Zarządzenie Nr Or.0050.53.2017

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku.
artykuł nr 49

Zarządzenie Nr Or.0050.52.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie
artykuł nr 50

Zarządzenie Nr Or.0050.51.2017

w sprawie zmian w budżecie gminy
Dostępne kategorie:
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017