artykuł nr 36

Zarządzenie Nr Or.0050.65.2017

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. "Przebudowa - modernizacja drogi transportu rolnego odcinka o długości 980 mb. w miejscowości Zarębice, sołectwo Zarębice gmina Przyrów powiat częstochowski woj. śląskie"
artykuł nr 37

Zarządzenie Nr Or.0050.64.2017

w sprawie nabycia nieruchomości
artykuł nr 38

Zarządzenie Nr Or.0050.63.2017

w sprawie nabycia nieruchomości
artykuł nr 39

Zarządzenie Nr Or.0050.62.2017

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku Publicznego na 2018 rok
artykuł nr 40

Zarządzenie Nr Or.0050.61.2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie
Dostępne kategorie:
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017