artykuł nr 1

Zarządzenie Nr OR.0050.90.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2015 r
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr OR.0050.89.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr OR.0050.88.2015

w sprawie: wprowadzenia: planu finansowego Urzędu Gminy w Przyrowie na 2016r. oraz planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2016r.
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr OR.0050.87.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr OR.0050.86.2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2015 r.
Dostępne kategorie:
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017