artykuł nr 31

Zarządzenie Nr Or.0050.74.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013rok.
artykuł nr 32

Zarządzenie Nr Or.0050.73.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.
artykuł nr 33

Zarządzenie Nr Or.0050.72.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.
artykuł nr 34

Zarządzenie Nr Or.0050.71.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013rok.
artykuł nr 35

Zarządzenie Nr Or.0050.70.2013

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. „MAGNOLIA 2013” na terenie Gminy Przyrów.
Dostępne kategorie:
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013