artykuł nr 26

Zarządzenie Nr Or.0050.79.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013rok.
artykuł nr 27

Zarządzenie Nr Or.0050.78.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.
artykuł nr 28

Zarządzenie Nr Or.0050.77.2013

w sprawie przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej znajdującej się w magazynie na terenie gminy Przyrów
artykuł nr 29

Zarządzenie Nr Or.0050.76.2013

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.
artykuł nr 30

Zarządzenie Nr Or.0050.75.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.
Dostępne kategorie:
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013