artykuł nr 21

Zarządzenie Nr Or.0050.84.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013rok.
artykuł nr 22

Zarządzenie Nr Or.0050.83.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.
artykuł nr 23

Zarządzenie Nr Or.0050.82.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym w latach 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016”.
artykuł nr 24

Zarządzenie Nr Or.0050.81.2013

w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania systemu kontroli zarządczej.
artykuł nr 25

Zarządzenie Nr Or.0050.80.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.
Dostępne kategorie:
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013