artykuł nr 16

Zarządzenie Nr Or.0050.89.2013

w sprawie: projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
artykuł nr 17

Zarządzenie Nr Or.0050.88.2013

w sprawie: projektu budżetu gminy na rok 2014.
artykuł nr 18

Zarządzenie Nr Or.0050.87.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.
artykuł nr 19

Zarządzenie Nr Or.0050.86.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
artykuł nr 20

Zarządzenie Nr Or.0050.85.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.
Dostępne kategorie:
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013