artykuł nr 11

Zarządzenie Nr Or.0050.94.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kopaniny, Sieraków, Wola Mokrzeska, Zalesice, Przyrów i Smyków, Gmina Przyrów”.
artykuł nr 12

Zarządzenie Nr Or.0050.93.2013

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Przyrowie.
artykuł nr 13

Zarządzenie Nr Or.0050.92.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.
artykuł nr 14

Zarządzenie Nr Or.0050.91.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
artykuł nr 15

Zarządzenie Nr Or.0050.90.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym w latach 2013-2014”.
Dostępne kategorie:
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013