artykuł nr 66

Zarządzenie Nr Or.0050.39.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.
artykuł nr 67

Zarządzenie Nr Or.0050.38.2013

w sprawie : wykazu nieruchomości do dzierżawy.
artykuł nr 68

Zarządzenie Nr Or.0050.37.2013

w sprawie : wykazu nieruchomości do dzierżawy.
artykuł nr 69

Zarządzenie Nr Or.0050.36.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.
artykuł nr 70

Zarządzenie Nr Or.0050.35.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
Dostępne kategorie:
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013