artykuł nr 61

Zarządzenie Nr Or.0050.44.2013

w sprawie powołania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do składu komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie.
artykuł nr 62

Zarządzenie Nr Or.0050.43.2013

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie Pani mgr Marii Stępień.
artykuł nr 63

Zarządzenie Nr Or.0050.42.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.
artykuł nr 64

Zarządzenie Nr Or.0050.41.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
artykuł nr 65

Zarządzenie Nr Or.0050.40.2013

w sprawie: przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie dysponowania budżetami jednostek.
Dostępne kategorie:
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013