artykuł nr 51

Zarządzenie Nr Or.0050.54.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Zielona w Przyrowie gmina Przyrów.
artykuł nr 52

Zarządzenie Nr Or.0050.53.2013

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego P. Agnieszki Wiśniewskiej-Nowak.
artykuł nr 53

Zarządzenie Nr Or.0050.52.2013

w sprawie: szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Przyrowie.
artykuł nr 54

Zarządzenie Nr Or.0050.51.2013

artykuł nr 55

Zarządzenie Nr Or.0050.50.2013

Dostępne kategorie:
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013