artykuł nr 1

Zarządzenie nr 0050.105.2012

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2012– 2024.
artykuł nr 2

Zarządzenie nr 0050.104.2012

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2012r.
artykuł nr 3

Zarządzenie nr 0050.103.2012

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
artykuł nr 4

Zarządzenie nr 0050.102.2012

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
artykuł nr 5

Zarządzenie nr 0050.101.2012

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym na 2012r.
Dostępne kategorie:
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013