artykuł nr 1

Zarządzenie nr 0050.90.2011

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2011 r
artykuł nr 2

Zarządzenie nr 0050.89.2011

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2011 r
artykuł nr 3

Zarządzenie nr 0050.88.2011

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok
artykuł nr 4

Zarządzenie nr 0050.87.2011

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont chodnika i budowę placu zabaw w miejscowości Wiercica Gmina Przyrów"
artykuł nr 5

Zarządzenie nr 0050.86.2011

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Dostępne kategorie:
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013