artykuł nr 41

Zarządzenie nr 0151/55/2010

W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
artykuł nr 42

Zarządzenie nr 0151/54/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010 r.
artykuł nr 43

Zarządzenie nr 0151/53/2010

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przyrowie
artykuł nr 44

Zarządzenie nr 0151/52/2010

W sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Przyrowie
artykuł nr 45

Zarządzenie nr 0151/51/2010

W sprawie przystąpienia do przetargu na zakup lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Zarębicach 163 gm. Przyrów
Dostępne kategorie:
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013