artykuł nr 26

Zarządzenie nr 0151/63/2009

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
artykuł nr 27

Zarządzenie nr 0151/62/2009

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę wodociągu z przyłączami w Smykowie"
artykuł nr 28

Zarządzenie nr 0151/61/2009

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/19/05 Wójta Gminy Przyrów z dnia 10 mają 2005 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
artykuł nr 29

Zarządzenie nr 0151/60/2009

W sprawie powołania Komisji d/s przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu w magazynie Obrony Cywilnej gminy Przyrów
artykuł nr 30

Zarządzenie nr 0151/59/2009

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok
Dostępne kategorie:
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009