artykuł nr 21

Zarządzenie nr 0151/68/2009

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok
artykuł nr 22

Zarządzenie nr 0151/67/2009

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok
artykuł nr 23

Zarządzenie nr 0151/66/2009

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
artykuł nr 24

Zarządzenie nr 0151/65/2009

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
artykuł nr 25

Zarządzenie nr 0151/64/2009

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Dostępne kategorie:
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009