artykuł nr 16

Zarządzenie nr 0151/73/2009

W sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i turystyki oraz rozwoju bazy sportowej i turystycznej w 2010 roku
artykuł nr 17

Zarządzenie nr 0151/72/2009

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
artykuł nr 18

Zarządzenie nr 0151/71/2009

W sprawie projektu budżetu gminy na rok 2010
artykuł nr 19

Zarządzenie nr 0151/70/2009

W sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu na własność Gminy Przyrów nieruchomości położonej w obrębie wsi Przyrów.
artykuł nr 20

Zarządzenie nr 0151/69/2009

W sprawie nabycia nieruchomości
Dostępne kategorie:
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009