artykuł nr 11

Zarządzenie nr 0151/78/2009

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizacja przestrzeni publicznej celem zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców wsi Zarębice Gmina Przyrów"
artykuł nr 12

Zarządzenie nr 0151/77/2009

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok
artykuł nr 13

Zarządzenie nr 0151/76/2009

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
artykuł nr 14

Zarządzenie nr 0151/75/2009

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i turystyki oraz rozwoju bazy sportowej i turystycznej w 2010 roku
artykuł nr 15

Zarządzenie nr 0151/74/2009

W sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej rozstrzygającej otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w 2010 roku
Dostępne kategorie:
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009