artykuł nr 61

Zarządzenie nr 0151/28/2009

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie
artykuł nr 62

Zarządzenie nr 0151/27/2009

W sprawie nabycia nieruchomości
artykuł nr 63

Zarządzenie nr 0151/26/2009

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/16/09 Wójta Gminy Przyrów z dnia 27 lutego 2009 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Przyrowie
artykuł nr 64

Zarządzenie nr 0151/25/2009

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
artykuł nr 65

Zarządzenie nr 0151/24/2009

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok
Dostępne kategorie:
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009