artykuł nr 56

Zarządzenie nr 0151/33/2009

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok
artykuł nr 57

Zarządzenie nr 0151/32/2009

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
artykuł nr 58

Zarządzenie nr 0151/31/2009

W sprawie zmiany wewnętrznych przepisów regulujących gospodarkę finansową
artykuł nr 59

Zarządzenie nr 0151/30/2009

W sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli finansowej
artykuł nr 60

Zarządzenie nr 0151/29/2009

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151-28/2009 z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Przyrów
Dostępne kategorie:
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009