artykuł nr 6

Zarządzenie nr 0151/83/2009

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej ul. Szkolna nr 6990005S w miejscowości Przyrów – jako poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego"
artykuł nr 7

Zarządzenie nr 0151/82/2009

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok
artykuł nr 8

Zarządzenie nr 0151/81/2009

W sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego
artykuł nr 9

Zarządzenie nr 0151/80/2009

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
artykuł nr 10

Zarządzenie nr 0151/79/2009

W sprawie wprowadzenia projektu planu finansowego Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010 r
Dostępne kategorie:
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009